Gener styr inte rikedom

Uppväxtmiljön är viktigare än det genetiska arvet för den personliga ekonomin.
Det framgår av en svensk studie där forskare följt drygt 2500 svenska barn som adopterats i Sverige under åren 1950 – 1970.

Genom att använda sig av förmögenhetsregistret jämfördes de vuxna adoptivbarnens tillgångar med med både adoptivföräldrarnas och de biologiska föräldrarnas förmögenheter under åren 1999 – 2007.

I studien deltog enbart adoptivbarn där föräldrarna fortfarande levde för att kunna sortera bort eventuella finasiella arv.

Kopplingen till adoptivföräldrarnas förmögenheter var dubbelt så stor so till de biologiska föräldrarnas förmögenheter, vilket är en tydlig signal att det inte är genetiken som bestämmer individens tillgångar.

Troligen handlar det mycket om attityder till pengar och sparande som överförs i uppfostran. Men även om ambitionsnivå eller långsiktigt tänkande som också kan påverkas av uppväxtmiljön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *