Gener styr inte rikedom

Uppväxtmiljön är viktigare än det genetiska arvet för den personliga ekonomin.
Det framgår av en svensk studie där forskare följt drygt 2500 svenska barn som adopterats i Sverige under åren 1950 – 1970.

Genom att använda sig av förmögenhetsregistret jämfördes de vuxna adoptivbarnens tillgångar med med både adoptivföräldrarnas och de biologiska föräldrarnas förmögenheter under åren 1999 – 2007.

I studien deltog enbart adoptivbarn där föräldrarna fortfarande levde för att kunna sortera bort eventuella finasiella arv.

Kopplingen till adoptivföräldrarnas förmögenheter var dubbelt så stor so till de biologiska föräldrarnas förmögenheter, vilket är en tydlig signal att det inte är genetiken som bestämmer individens tillgångar.

Troligen handlar det mycket om attityder till pengar och sparande som överförs i uppfostran. Men även om ambitionsnivå eller långsiktigt tänkande som också kan påverkas av uppväxtmiljön.

Genetik

Genetik, ärftlighetslära, studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, och hur den biologiska variationen uppstår genom förändringar i generna.

Det vetenskapliga studiet av de genetiska mekanismerna tog sin början när Gregor Mendel vid mitten av 1800-talet studerade hur egenskaper hos ärtor nedärvs. Genom systematiska kontrollerade experiment och noggrann statistik kunde han se generella principer för hur nedärvningen går till.