Kromosomer

Alla kroppsceller i en människa innehåller normalt 46 kromosomer.
Kromosomerna finns i cellkärnan och utgör personens arvsmassa. De består av långa dubbelkedjor av DNA (deoxyribonucleic acid eller på svenska deoxiribonukleinsyra), som består av (ribos) och fyra olika kvävebaser.
De 46 kromosomerna består av 23 kromosompar av vilka vi har fått 23 kromosomer från mamma och 23 kromosomer från pappa och för 22 av paren är kromosomerna nästan lika. De ger information om samma sorts egenskaper, t.ex. ögonfärg eller hårfärg.

Det 23:e kromosomparet  består av två X-kromosomer hos kvinnor och en X- och en Y-kromosom hos män.
Y-kromosomen är betydligt mindre än X-kromosomen, vilket innebär att vissa gener inte alls finns med. En man får därför bara en uppsättning av dessa gener, och han får därför alltid den egenskap som kommer från X-kromosomen.

Vi har även en liten mängd DNA utanför cellkärnan, i mitokondrierna (cellens energicentraler). Denna DNA ärvs bara av mamman.

Könsceller
När könsceller bildas (ägg hos kvinnor och spermier hos män) går celldelningen lite annorlunda till. Dessa celler innehåller därför bara 23 kromosomer, en från varje par.

När sedan ägg och spermie möts, så smälter de samman, och alla 23+23=46 kromosomerna hamnar i en ny cellkärna. En ny individ, med gener från både mamma och pappa, har uppstått.